สนใจเรียนและฝึกการวาดภาพแฟชั่น ออกแบบเสื้อผ้า ระยะสั้น ได้ที่โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม (ดินแดง 2)  ยังรับสมัครได้ถึงวันที่ 17 ม.ค. 2556

Advertisements

Posted: October 15, 2012 in Uncategorized